Friday, September 19, 2008

पाऊस - बालगीत

मागच्या जुलै महिन्यात इयत्ता सहावीच्या माझ्या भाचीला भेटायला गेलो होतो. तेव्हा त्या भेटीदरम्यात तिने एक छोटीशी मुक्त छंदातली कविता माझ्यासाठी लिहून दिली. ती अशी...

सर सर सर वारा सुटला
काळ्या ढगांना घेऊन आला||

रिमझिम रिमझिम पाऊस आला
इंद्रधनुष्य खुलवू लागला ||

वीज कडाडली कड कड कड
थेंबे बरसली टप टप टप||

झाडे वेली फुलपाखरे
आनंदली पशु पाखरे ||

धरतीचा हा सुगंध आला
आसमंती दरवळू लागला ||

धरती माता आनंदली
खुदू खुदू हसू लागली ||

--कु. प्राजक्ता वांजरखेडकर, अंबाजोगाई, इयत्ता ६वी

No comments: