Monday, December 3, 2007

सच्चर नामे मच्छर!

सच्चर नावाचा कोणी देशद्रोही मच्छर फुटीरतेची साथ सरवत असतानाच त्याच्या थोबाडीत मारुन त्याला जागे करण्याचा प्रयत्न करणारी काही संकेतस्थळे सापडली....

http://desicritics.org/2006/12/14/022456.php

http://www.slashindia.org/sachhar_committee_report_aploy_to_weaken_india_further


एक तो मंडल आयोग कामी पडला होता की काय म्हणून हा दुसरा एक फोडाफोडीचा प्रकार या "सेक्यूलरवाद्यांनी" शोधून काढला आहे. डोक्याला ताप देणारे हे काही नमुने...
http://www.hindu.com/thehindu/holnus/001200611301510.htm
http://www.altmuslim.com/a/a/a/2424/

No comments: