Wednesday, October 14, 2015

रुदन

वेदनांचे राज्य येथे, कर हास्याचे फवारे
भावना बंदिस्त येथे, ना वाहतात वारे||

आवसेची रात येथे, नभ बेभानले लुटेरे 
काजव्यांची आस येथे, दूर प्रज्वलीत तारे||

नात्यांचा व्यापार येथे, जाणिवांही बंधल्यारे
कैवल्याची आस नाही, अवघीच बंद दारे||

ज्वर मनाचा मनाशी, कळा दाबतो उशाशी
जड आवाज आज माझा, उसनेच हातवारे|| 

मी माझेच गाण गातो, रुदनही एकलेच सारे
बोथटंच्या चाळीत येथे, ऐकेल कोण हाकारे?

------------------
कर = tax या अर्थाने वापरला आहे
आवस = अमावस्या 

No comments: