Tuesday, February 1, 2011

जीवन

प्रवाहातल्या ओंडक्या
अश्रू कासले ढाळतोस?
पाणि तुझं ऐकणार नाही
धडपड कसली करतोस?

प्रवाहासोबत वाहन्याशिवाय
तुला आता पर्याय नाही
नदी-सागराच्या किनार्‍याशिवाय
तुला आता थारा नाही

किनार्‍याला लागल्यावर
खत तुझं वापरतील
ओंडक्या तुझ्या तनावर
वेली-फुलं बहरतील

त्रागा नको करुन घेऊ
प्रारब्ध त्याचं नाव आहे
प्रवाहासोबत जाण्यशिवाय
दुसरा काय पर्याय आहे?

No comments: